Previous Home Next

Maja & Andrzej Pawłowscy

Original Polish: English translation:
Kochane nasze Nino i Grażynko, jesteśmy z Wami w tych trudnych, ciężkich chwilach, dzielimy Wasz ból i żal, tulimy Was do serca. Our beloved Nina and Gail, we are with you in these difficult, hard moments, we share your pain and regret, we embrace you with our hearts.
Żadne słowa nie są w stanie wyrazić tego, so czujemy po odejściu Jurka - dobrego, szlachetnego, mądrego Człowieka, wyrozumiałego dla ludzkich słabości, trafnie oceniającego ludzi i sytuację. Człowieka, który przewyższał nas wszystkich o głowę. No words can express what we feel after the departure of Jurek - a good, honorable, wise man, understanding of human foibles, able to accurately evaluate people and situations. A man who stood above us all by a head.
Kochanie, jaka szkoda, że jesteśmy tak daleko! Dears, what a pity that we are so far!
Ściskamy mocno Strong hugs
Maja
Andrzej
Irenka z Agatką i Jurkiem
Kasia z Natalią
Maja
Andrzej
Irenka with Agatka and Jurek
Kasia with Natalia

Previous Home Next