Previous Home Next

Ewa Zysman

Original Polish: English translation:
Kochane! Dopisuję parę słów. Serdeczne dzięki za list i artykuł. O Jurku można by napisać całą książkę pełną superlatywów. Ale, czy On byłby z takiego faktu zadowolony? Bardzo w to wątpię. Taka książka kłóciła by się z Jego inną nieodłączną cechą, a mianowicie -- wielkiej skromności i braku cienia snobizmu oraz próżności. Poprzestaję więc nad tym co już zostało zapisane i powiedziane, chociaż z powyższego czuję ciągły niedosyt. Cała nadzieja, że nigdy nie będzie zapomniany w Waszej i przyjaciołach pamięci. Dearest! I'll just add a few words. Thank you very much for the letter and article. About Jurek one could write a whole book full of superlatives. But, would he be happy about such a fact? I very much doubt it. Such a book would be in conflict with his undeniable trait, namely great modesty and lack of the least shadow of snobism or vanity. Therefore I will stop at what has already be written and said, although I still find it unfulfilling. The whole hope is, that he will never be forgotten in yours and friends' memory.
Trzymajcie się zdrowo,

Całuję Ewka        

Stay healthy,

Love, Ewka        

16.III.2001 March 16, 2001


Previous Home Next